KIẾN THỨC LẬP TRÌNH
flash,iphone,đèn báo

Bật đèn Flash khi có cuộc gọi, tin nhắn đến trên iPhone 6s, 6, 5s, 5, 4

Chức năng chính của đền Flash trên iPhone đó là giúp người dùng quay video, chụp ảnh, làm đèn pin
flash,iphone,đèn pin

Hướng dẫn cách nhanh nhất để tắt đèn flash trên iPhone

Từ bất kì màn hình nào, ngay cả màn hình khóa, chỉ cần mở Control Center và chạm vào biểu tượng đèn pin để kích hoạt.
google,captcha,recaptcha

Google cuối cùng cũng đã khai tử CAPTCHA

Sau CAPTCHA và reCAPTCHA, Google đã tiến đến một công cụ mới có tên Invisible CAPTCHA
php co ban, hoc php, ngon ngu php, code php, php tips

Bài 11. Clone trong PHP - Đối tượng nhân bản

Chào các bạn, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Magic method trong PHP. Ở bài học này, tôi cùng các bạn đi tìm hiểu về clone trong PHP.
php co ban, ngon ngu php, hoc php, php tips, code php

Bài 10. Magic method PHP

Margic method trong PHP, là những phương thức có tên đặc biệt. Nó được bắt đầu bằng hai dấu gạch dưới. Những phương thức đó sẽ được kích hoạt để đáp ứng những sự kiện của PHP.
php co ban, hoc php, ngon ngu php, code php, php tips

Bài 9. Hằng trong lập trình hướng đối tượng PHP - Const PHP

Ở những bài học về PHP căn bản, chúng ta đã được biết. Hằng là một giá trị không thay đổi kể từ lúc được khai báo, cho đến khi kết thúc chương trình.
php co ban, php tips, hoc php, ngon ngu php, code php

Bài 8. Thuộc tính tĩnh và phương thức tĩnh trong PHP ( Properties statis - Method static )

Như chúng ta biết, mỗi Class luôn có các thuộc tính và phương thức . Muốn sử dụng được các thuộc tính và phương thức trong Class. Ta phải khởi tạo đối tượng, rồi từ đối tượng đó ta truy cập đến các thuộc tính và phương thức cần sử dụng.
php co ban, hoc php, ngon ngu php, php tips, code php

Bài 7. Final trong PHP

Ở những bài học trước chúng ta đã làm quen với các khái niệm về kế thừa trong PHP. Và có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đó là hiện tượng Override khi các bạn định nghĩa trùng tên thuộc tính hoặc phương thức ở class cha và class con.
hoc php, php co ban, php tips, ngon ngu php, code php

Bài 6. Override trong PHP ( Ghi đè dữ liệu )

Override(Ghi đè dữ liệu của class cha ) là hiện tượng xảy ra khi thuộc tính hoặc phương thức của class con trùng tên với thuộc tính hoặc phương thức của class cha.
hoc php, php co ban, ngon ngu php, php tips, code php

Bài 5. Kế thừa trong PHP

Kế thừa là việc sử dụng lại những thuộc tính và phương thức có sẵn của lớp cha. Trừ những phương thức hoặc thuộc tính được khai báo bằng cơ chế Private.
hoc php, ngon ngu php, php co ban, php tips, code php

Bài 4. Các cơ chế truy cập (public - protected - private,..)

Ở các bài học trước, chúng ta đã nghe nói nhiều đến các cơ chế khi khai báo một thuộc tính hoặc phương phương thức như public, protected, private.
HTML co ban, HTML tips, hoc HTML, thu thuat hay, code HTML

Bài 2. Các thẻ HTML căn bản

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng các thể HTML cơ bản.
HTML co ban, hoc HTML, HTML tips, code HTML, thu thuat hay

Bài 1. Tổng quan về HTML

HTML là kiến thức quan trọng đầu tiên đối với tất cả các bạn khi bắt đầu học lập trình web. Nó là nền tảng vô cùng quan trọng đối với một trang web.
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của Sharecode.vn phải ghi rõ "Nguồn Sharecode.vn"