Quản lí,quản lý vật tư,full code c++,Lập Trình C

Chương Trình Quản Lý Vật Tư

Mã code: 7875 Ngôn ngữ: Visual C++ Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code
 1. Quản lý nhập xuất vật tư: Ta tổ chức các danh sách sau:
  - Danh sách Vattu : danh sách tuyến tính ( MAVT, TENVT, Số lượng tồn)
  - Danh sách Nhanvien : danh sách tuyến tính (MANV, HO, TEN, PHAI)
  - Danh sách HOADON : danh sách liên kết đơn(SoHD, Ngày lập hóa đơn, Loai, MANV, con trỏ). Lọai chỉ nhận ‘N’ hoặc ‘X’ ; con trỏ sẻ trỏ đến danh sách các vật tư của hóa đơn đó.
  - Danh sách CT_HOADON : danh sách liên kết đơn ( MAVT, Soluong, Dongia).
  Chương trình có các chức năng sau: Nhập vật tư, nhập nhân viên, Lập hóa đơn nhập, Lập hóa đơn xuất; In các hóa đơn đã lập trong 1 khoảng thời gian, In danh sách vật tư tồn kho, Liệt kê các hóa đơn trong 1 khỏang thời gian, In 10 vật tư có tần suất xuất cao nhất.

Nguồn: Sharecode.vn


LINK DOWNLOAD

do-an-ok(2).cpp [136.11 KB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: sharecode.vn
DOWNLOAD
(5 Xu)
Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của Sharecode.vn phải ghi rõ "Nguồn Sharecode.vn"