Angular + Springboot Website đọc truyện tranh

[Mã code 33162]
  2 Đánh giá    Viết đánh giá
 3      440      2
Phí tải: 70 Xu (1Xu = 1.000đ)
Danh mục
Thể loại
Nhóm code
Ngày đăng
19-12-2022
Loại file
Full code
Dung lượng
22.3 MB

Xây dựng mã nguồn Website cho phép người dùng đọc, đăng truyện tranh và admin được phép quản lý, duyệt truyện


MÔ TẢ CHI TIẾT

====== ADMIN ========

·        Đăng ký:

- Use-case này mô tả cách một độc giả vào giao diện hệ thống để tạo một tài khoản đăng nhập.

-Khi người dùng muốn thực hiện chức năng dành riêng cho tài khoản độc giả thì họ có thể lựa chọn thực hiện chức năng đăng ký. Sau khi kích hoạt chức năng, người dùng sẽ được điều hướng tới một giao diện yêu cầu nhập các thông tin của người dùng. Khi người dùng chọn xác nhận và các trường thông tin được điền đúng thì tài khoản mới sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu. Người dùng có thể sử dụng tài khoản để thực hiện chức năng đăng nhập.

·        Đăng nhập:

- Use-case này mô tả cách một độc giả đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng của mình.

- Khi một người muốn thực hiện chức năng của mình, hệ thống yêu cầu người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi người dùng đã nhập đầy đủ, hệ thống sẽ kiểm chứng tên và mật khẩu được nhập, nếu nhập đúng tên và mật khẩu thì cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng. Nếu người dùng nhập sai tên hoặc mật khẩu, hệ thống sẽ hiện thì một thông báo lỗi, người dùng có thể chọn việc hủy bỏ đăng nhập, đăng nhập lại hoặc kết thúc tác vụ.

-Nếu người dùng quên mật khẩu, họ có thể sử dụng tính năng “quên mật khẩu”. Bằng cách nhập tên đăng nhập của người dùng, Họ có thể nhận được mật khẩu từ email.

·        Đăng xuất:

- Use-case này mô tả cách người dùng đăng xuất khỏi hệ thống và kết thúc các tác vụ của mình.

- Khi đã hoàn thành công việc của mình, người dùng chọn đăng xuất khỏi hệ thống, lúc này hệ thống sẽ cho người dùng đăng xuất và quay lại màn hình đăng nhập.

·        Quản lí truyện:

- Use-case này cho phép độc giả thêm, cập nhật thông tin hay xóa thông tin truyện của người dùng.

-Sau khi độc giả đăng nhập vào hệ thống, giao diện làm việc được hiển thị với các chức năng: thêm truyện, xóa truyện và thay đổi thông tin truyện.

+Thêm truyện: Sau khi độc giả kích hoạt chức năng, người dùng sẽ được điều hướng đến một giao diện mới. Tại đây người dùng thêm các thông tin truyện trong giao diện, độc giả xác nhận và truyện mới sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu.

+Thay đổi thông tin truyện: Độc giả chọn 1 truyện trong danh sách được xuất hiện và kích hoạt chức năng cập nhập. Sau khi độc giả kích hoạt chức năng, người dùng sẽ được điều hướng đến một giao diện mới. Những thông tin của truyện sẽ nhảy lên giao diện quản lý để độc giả có thể chỉnh sửa nó. Tại đây độc giả có thể quản lý cả các chương của bộ truyện bao gồm: thêm, xóa, cập nhập chương truyện. Sau khi xác nhận thì thông tin mới sẽ được cập nhập vào cơ sở dữ liệu.

+Xóa truyện: Độc giả chọn 1 truyện trong danh sách được xuất hiện và kích hoạt chức năng xóa. Phần mềm sẽ thông báo cảnh cáo và yêu cầu độc giả xác nhận. Sau khi xác nhận thành công thông tin truyện sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

·        Tra cứu:

- Use-case này cho phép độc giả xem và tra cứu các đầu truyện có trong cơ sở dữ liệu.

- Tra cứu: Đọc giả nhập từ khóa hoặc chọn thể loại để tìm kiếm mọi thông tin về tất cả các truyện có trong cơ sở dữ liệu.

·        Đánh giá truyện:

- Use-case này cho phép độc giả đánh giá truyện bằng cách thích hoặc không thích truyện.

-Sau khi độc giả đăng nhập vào hệ thống, và chọn truyện qua chức năng tra cứu, giao hiện đọc truyện sẽ hiển thị 2 nút thích và không thích để người dùng thực hiện chức năng. Người dùng chỉ có thể chọn 1 trong 2 nút.

 

·        Bình luận trong chương truyện:

- Use-case này cho phép độc giả đăng bình luận của mình lên chương truyện của tập truyện nào đó.

-Sau khi độc giả đăng nhập vào hệ thống, người dùng sử dụng chức năng tra cứu và chọn chương truyện bất kì trong tập truyện họ muốn đọc. Tại giao diện của chương truyện, ở cuối mỗi chương sẽ xuất hiện phần bình luận của độc giả. Tại đây độc giả có thể xem những bình luận của những độc giả khác và tự thêm bình luận của chính mình lên bằng một nút thêm bình luận bên cạnh.

 

====== USER =========

·        Đăng ký:

- Use-case này mô tả cách một độc giả vào giao diện hệ thống để tạo một tài khoản đăng nhập.

-Khi người dùng muốn thực hiện chức năng dành riêng cho tài khoản độc giả thì họ có thể lựa chọn thực hiện chức năng đăng ký. Sau khi kích hoạt chức năng, người dùng sẽ được điều hướng tới một giao diện yêu cầu nhập các thông tin của người dùng. Khi người dùng chọn xác nhận và các trường thông tin được điền đúng thì tài khoản mới sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu. Người dùng có thể sử dụng tài khoản để thực hiện chức năng đăng nhập.

·        Đăng nhập:

- Use-case này mô tả cách một độc giả đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng của mình.

- Khi một người muốn thực hiện chức năng của mình, hệ thống yêu cầu người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi người dùng đã nhập đầy đủ, hệ thống sẽ kiểm chứng tên và mật khẩu được nhập, nếu nhập đúng tên và mật khẩu thì cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng. Nếu người dùng nhập sai tên hoặc mật khẩu, hệ thống sẽ hiện thì một thông báo lỗi, người dùng có thể chọn việc hủy bỏ đăng nhập, đăng nhập lại hoặc kết thúc tác vụ.

-Nếu người dùng quên mật khẩu, họ có thể sử dụng tính năng “quên mật khẩu”. Bằng cách nhập tên đăng nhập của người dùng, Họ có thể nhận được mật khẩu từ email.

·        Đăng xuất:

- Use-case này mô tả cách người dùng đăng xuất khỏi hệ thống và kết thúc các tác vụ của mình.

- Khi đã hoàn thành công việc của mình, người dùng chọn đăng xuất khỏi hệ thống, lúc này hệ thống sẽ cho người dùng đăng xuất và quay lại màn hình đăng nhập.

·        Quản lí truyện:

- Use-case này cho phép độc giả thêm, cập nhật thông tin hay xóa thông tin truyện của người dùng.

-Sau khi độc giả đăng nhập vào hệ thống, giao diện làm việc được hiển thị với các chức năng: thêm truyện, xóa truyện và thay đổi thông tin truyện.

+Thêm truyện: Sau khi độc giả kích hoạt chức năng, người dùng sẽ được điều hướng đến một giao diện mới. Tại đây người dùng thêm các thông tin truyện trong giao diện, độc giả xác nhận và truyện mới sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu.

+Thay đổi thông tin truyện: Độc giả chọn 1 truyện trong danh sách được xuất hiện và kích hoạt chức năng cập nhập. Sau khi độc giả kích hoạt chức năng, người dùng sẽ được điều hướng đến một giao diện mới. Những thông tin của truyện sẽ nhảy lên giao diện quản lý để độc giả có thể chỉnh sửa nó. Tại đây độc giả có thể quản lý cả các chương của bộ truyện bao gồm: thêm, xóa, cập nhập chương truyện. Sau khi xác nhận thì thông tin mới sẽ được cập nhập vào cơ sở dữ liệu.

+Xóa truyện: Độc giả chọn 1 truyện trong danh sách được xuất hiện và kích hoạt chức năng xóa. Phần mềm sẽ thông báo cảnh cáo và yêu cầu độc giả xác nhận. Sau khi xác nhận thành công thông tin truyện sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

·        Tra cứu:

- Use-case này cho phép độc giả xem và tra cứu các đầu truyện có trong cơ sở dữ liệu.

- Tra cứu: Đọc giả nhập từ khóa hoặc chọn thể loại để tìm kiếm mọi thông tin về tất cả các truyện có trong cơ sở dữ liệu.

·        Đánh giá truyện:

- Use-case này cho phép độc giả đánh giá truyện bằng cách thích hoặc không thích truyện.

-Sau khi độc giả đăng nhập vào hệ thống, và chọn truyện qua chức năng tra cứu, giao hiện đọc truyện sẽ hiển thị 2 nút thích và không thích để người dùng thực hiện chức năng. Người dùng chỉ có thể chọn 1 trong 2 nút.

 

·        Bình luận trong chương truyện:

- Use-case này cho phép độc giả đăng bình luận của mình lên chương truyện của tập truyện nào đó.

-Sau khi độc giả đăng nhập vào hệ thống, người dùng sử dụng chức năng tra cứu và chọn chương truyện bất kì trong tập truyện họ muốn đọc. Tại giao diện của chương truyện, ở cuối mỗi chương sẽ xuất hiện phần bình luận của độc giả. Tại đây độc giả có thể xem những bình luận của những độc giả khác và tự thêm bình luận của chính mình lên bằng một nút thêm bình luận bên cạnh.


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 

HÌNH ẢNH DEMO

website truyện tranh,Website đọc truyện tranh Angular,Website đọc truyện tranh spring boot,Code website đọc truyện tranh

website truyện tranh,Website đọc truyện tranh Angular,Website đọc truyện tranh spring boot,Code website đọc truyện tranh

website truyện tranh,Website đọc truyện tranh Angular,Website đọc truyện tranh spring boot,Code website đọc truyện tranh

website truyện tranh,Website đọc truyện tranh Angular,Website đọc truyện tranh spring boot,Code website đọc truyện tranh

website truyện tranh,Website đọc truyện tranh Angular,Website đọc truyện tranh spring boot,Code website đọc truyện tranh

website truyện tranh,Website đọc truyện tranh Angular,Website đọc truyện tranh spring boot,Code website đọc truyện tranh

website truyện tranh,Website đọc truyện tranh Angular,Website đọc truyện tranh spring boot,Code website đọc truyện tranh

Nguồn: Sharecode.vnHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
B1: Dùng Mysql tạo db tên truyentranh và import file truyentranh.sql ở folder TruyenTranhWebApp-BE
B2: Start TruyenTranhWebApp-BE bằng IDE support spring boot
B3: Cài Angular
B4: Dùng VS Code mở folder TruyenTranhWebApp-FE, dùng lệnh npm install để cài đặt node_modules cho lần đầu, dùng lệnh ng serve --open để chạy project
 
Note: Cài đặt mysql, eclipse (hoặc IDE có support spring boot), Angular và xem clip demo nếu chưa rõ cách start project
 
 
LINK DOWNLOAD

TruyenTranhWebApp.rar [22.3 MB]

File đã được kiểm thử
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
sharecode.vn
DOWNLOAD
(70 Xu)
Bạn có code hay
ĐĂNG BÁN NGAY

BÌNH LUẬNĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

4,5
2 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (1)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
19:43 - 21/1/2023
Code tốt
angu mấy vậy bạn ơi . sao mình cài không được
11:02 - 19/12/2022
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN