Code đồ án ứng dụng nhắn tin Android Studio hoặc VS Code

[Mã code 30206]
  1 Đánh giá    Viết đánh giá
 0      141      24
Phí tải: 40 Xu (1Xu = 1.000đ)
Danh mục
Thể loại
Nhóm code
Ngày đăng
30-12-2021
Loại file
Full code
Dung lượng
400 MB

Đây là một ứng dụng nhắn tin qua lại như một mạng xã hội thu nhỏ. Giúp mọi có thể liên lạc thuận tiên hơn (gần giống như Zalo mà chúng ta đang sử dụng)


MÔ TẢ CHI TIẾT

Ứng dụng có chức năng đăng ký (bằng số điện thoại hoặc facebook), xóa tài khoản, giúp người dùng thuận tiện trong việc tạo tài khoản.

Người dùng ngoài việc nhắn tin qua lại có thể gửi video, gửi các icon, thực hiện gửi đoạn ghi âm, gửi vị trí hiện tại của bản thân, gọi video.

Ngoài ra người dùng có thể tìm kiếm và kết bạn qua tên đã đăng ký bằng số điện thoại.

 


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 

HÌNH ẢNH DEMO

Code Android Studio,Code đồ án Android,đồ án ứng dụng di động,ứng dụng nhắn tin,ứng dụng gửi tin nhắn,code app chat online

Code Android Studio,Code đồ án Android,đồ án ứng dụng di động,ứng dụng nhắn tin,ứng dụng gửi tin nhắn,code app chat online

Code Android Studio,Code đồ án Android,đồ án ứng dụng di động,ứng dụng nhắn tin,ứng dụng gửi tin nhắn,code app chat online

Code Android Studio,Code đồ án Android,đồ án ứng dụng di động,ứng dụng nhắn tin,ứng dụng gửi tin nhắn,code app chat online

Code Android Studio,Code đồ án Android,đồ án ứng dụng di động,ứng dụng nhắn tin,ứng dụng gửi tin nhắn,code app chat online

Code Android Studio,Code đồ án Android,đồ án ứng dụng di động,ứng dụng nhắn tin,ứng dụng gửi tin nhắn,code app chat online

Code Android Studio,Code đồ án Android,đồ án ứng dụng di động,ứng dụng nhắn tin,ứng dụng gửi tin nhắn,code app chat online

Code Android Studio,Code đồ án Android,đồ án ứng dụng di động,ứng dụng nhắn tin,ứng dụng gửi tin nhắn,code app chat online

Code Android Studio,Code đồ án Android,đồ án ứng dụng di động,ứng dụng nhắn tin,ứng dụng gửi tin nhắn,code app chat online

Code Android Studio,Code đồ án Android,đồ án ứng dụng di động,ứng dụng nhắn tin,ứng dụng gửi tin nhắn,code app chat online

Nguồn: Sharecode.vnHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

( Cơ sở dữ liệu FireBase

Colection: users

Document: Id_user (này chọn tạo tự động).

Field: 

- activity

- connection_request

- connection

- create_date

- create_time

- image_URL

- is_active

- phone_number

- status

- token

- uid

- total_connection

- user_ name ).

- Hướng dẫn tạo Firebase

Bước 1: Điều đầu tiên bạn cần làm là đi đến https://firebase.google.com/ và tạo một tài khoản để truy cập vào giao diện điều khiển. Sau khi bạn truy cập vào giao diện điều khiển, bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo ra các dự án đầu tiên của bạn.

 

Bước 2: Cung cấp tên package của project và mã SHA-1. Sau đó file google-services.json sẽ được tự động được tải về sau khi ấn vào nút add app

 

Bước 3: Tạo một dự án mới trong Android Studio từ File ⇒ Dự án mới. Trong khi điền các thông tin chi tiết dự án, sử dụng cùng một tên gói mà bạn đã đưa vào giao diện của Firebase

Bước 4: Paste file google-services.json vào thư mục app của dự án của bạn. Bước này rất quan trọng như dự án của bạn sẽ không được xây dựng mà không có tập tin này.

Bước 5: Bây giờ mở build.gradle nằm trong thư mục chính của dự án và thêm đoạn mã google play

build.gradle
dependencies {
        classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.2.0'
        classpath 'com.google.gms:google-services:3.0.0'

        // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
        // in the individual module build.gradle files
    }

Bước 6: Mở app/build.gradle sau đó thêm firebase database dependency. Ở cuối file, thêm apply plugin: ‘com.google.gms.google-services’

app/build.gradle
dependencies {
    // Adding support library for this demo app
    compile 'com.android.support:design:24.2.1'

    compile 'com.google.firebase:firebase-database:9.6.1'
}

apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

Bước 7: Để lưu trữ hồ sơ người dùng, chúng ta cần một lớp model được gọi User.java. Tạo một lớp có tên User.java và thêm vào dưới đây thuộc tính của lớp. Nếu bạn muốn bạn có thể thêm vài chi tiết tài sản như địa chỉ, điện thoại di động, vv,

User.java
package info.androidhive.firebase;

import com.google.firebase.database.IgnoreExtraProperties;

/**
* Created by Ravi Tamada on 07/10/16.
* www.androidhive.info
*/

@IgnoreExtraProperties
public class User {

    public String name;
    public String email;

    // Default constructor required for calls to
    // DataSnapshot.getValue(User.class)
    public User() {
    }

    public User(String name, String email) {
        this.name = name;
        this.email = email;
    }
}

Bước 8: Mở file layout của activity_main.xml. Tạo ra layout đơn giản, để bạn có thể nhập dữ liệu hồ sơ để lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/activity_main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context="info.androidhive.firebase.MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/txt_user"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:paddingBottom="@dimen/activity_horizontal_margin"
        android:paddingTop="@dimen/activity_horizontal_margin"
        android:textSize="20dp" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

        <android.support.design.widget.TextInputLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content">

            <EditText
                android:id="@+id/name"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:hint="@string/name"
                android:inputType="textCapWords"
                android:maxLines="1" />

        </android.support.design.widget.TextInputLayout>

        <android.support.design.widget.TextInputLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content">

            <EditText
                android:id="@+id/email"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:hint="@string/email"
                android:inputType="textEmailAddress"
                android:maxLines="1" />

        </android.support.design.widget.TextInputLayout>

        <Button
            android:id="@+id/btn_save"
            style="?android:textAppearanceSmall"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="16dp"
            android:background="@color/colorPrimary"
            android:text="@string/action_save"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:textStyle="bold" />

    </LinearLayout>

</LinearLayout>

Bước 9

Mở MainActivity.java và thêm đoạn mã ở dưới cần thiết. Mã này là rất đơn giản và dễ hiểu.

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra các cấu trúc JSON như dưới đây, trong đó các 'APP_TITLE' lưu trữ tên ứng dụng.'users' lưu trữ hồ sơ người dùng như là một mảng của các nút.

{
  "app_title" : "Realtime Database",
  "users" : {
    "-KTYWvZG4Qn9ZYTc47O6" : {
      "email" : "ravi@androidhive.info",
      "name" : "Ravi Tamada"
    }
  }
}

GetReference("APP_TITLE") tạo ra một nút tên APP_TITLE mà các cửa hàng tiêu đề trên thanh công cụ.

GetReference("users") được tham chiếu đến nút người sử dụng.

CreateUser() phương pháp cửa hàng một người dùng mới trong cơ sở dữ liệu thời gian thực

UpdateUser() cập nhật phương pháp sử dụng các thông tin như tên và email.

MainActivity.java
package info.androidhive.firebase;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.text.TextUtils;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

import com.google.firebase.database.DataSnapshot;
import com.google.firebase.database.DatabaseError;
import com.google.firebase.database.DatabaseReference;
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
import com.google.firebase.database.ValueEventListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private static final String TAG = MainActivity.class.getSimpleName();
    private TextView txtDetails;
    private EditText inputName, inputEmail;
    private Button btnSave;
    private DatabaseReference mFirebaseDatabase;
    private FirebaseDatabase mFirebaseInstance;

    private String userId;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Displaying toolbar icon
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);
        getSupportActionBar().setIcon(R.mipmap.ic_launcher);

        txtDetails = (TextView) findViewById(R.id.txt_user);
        inputName = (EditText) findViewById(R.id.name);
        inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.email);
        btnSave = (Button) findViewById(R.id.btn_save);

        mFirebaseInstance = FirebaseDatabase.getInstance();

        // get reference to 'users' node
        mFirebaseDatabase = mFirebaseInstance.getReference("users");

        // store app title to 'app_title' node
        mFirebaseInstance.getReference("app_title").setValue("Realtime Database");

        // app_title change listener
        mFirebaseInstance.getReference("app_title").addValueEventListener(new ValueEventListener() {
            @Override
            public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
                Log.e(TAG, "App title updated");

                String appTitle = dataSnapshot.getValue(String.class);

                // update toolbar title
                getSupportActionBar().setTitle(appTitle);
            }

            @Override
            public void onCancelled(DatabaseError error) {
                // Failed to read value
                Log.e(TAG, "Failed to read app title value.", error.toException());
            }
        });

        // Save / update the user
        btnSave.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String name = inputName.getText().toString();
                String email = inputEmail.getText().toString();

                // Check for already existed userId
                if (TextUtils.isEmpty(userId)) {
                    createUser(name, email);
                } else {
                    updateUser(name, email);
                }
            }
        });

        toggleButton();
    }

    // Changing button text
    private void toggleButton() {
        if (TextUtils.isEmpty(userId)) {
            btnSave.setText("Save");
        } else {
            btnSave.setText("Update");
        }
    }

    /**
     * Creating new user node under 'users'
     */
    private void createUser(String name, String email) {
        // TODO
        // In real apps this userId should be fetched
        // by implementing firebase auth
        if (TextUtils.isEmpty(userId)) {
            userId = mFirebaseDatabase.push().getKey();
        }

        User user = new User(name, email);

        mFirebaseDatabase.child(userId).setValue(user);

        addUserChangeListener();
    }

    /**
     * User data change listener
     */
    private void addUserChangeListener() {
        // User data change listener
        mFirebaseDatabase.child(userId).addValueEventListener(new ValueEventListener() {
            @Override
            public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
                User user = dataSnapshot.getValue(User.class);

                // Check for null
                if (user == null) {
                    Log.e(TAG, "User data is null!");
                    return;
                }

                Log.e(TAG, "User data is changed!" + user.name + ", " + user.email);

                // Display newly updated name and email
                txtDetails.setText(user.name + ", " + user.email);

                // clear edit text
                inputEmail.setText("");
                inputName.setText("");

                toggleButton();
            }

            @Override
            public void onCancelled(DatabaseError error) {
                // Failed to read value
                Log.e(TAG, "Failed to read user", error.toException());
            }
        });
    }

    private void updateUser(String name, String email) {
        // updating the user via child nodes
        if (!TextUtils.isEmpty(name))
            mFirebaseDatabase.child(userId).child("name").setValue(name);

        if (!TextUtils.isEmpty(email))
            mFirebaseDatabase.child(userId).child("email").setValue(email);
    }
}

- Hướng dẫn cài đặt code

Tại Gradle chọn local.properties sửa sdk.dir=C\:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Android\\Sdk thành đường dẫn đến Sdk của máy bạn

 
 
LINK DOWNLOAD

fre-chat-app.rar [400 MB]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
sharecode.vn
DOWNLOAD
(40 Xu)

BÌNH LUẬNĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
11:21 - 31/12/2021
Code rất tốt
Code này rất hữu ích cho các bạn sinh viên đang làm đồ án chuyên ngành hay đồ án môn học.

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN