matlab thuyvânảnh bằng kỹ thuật DWT,code + database,Website lưu bút

FULL THỦY VÂN ẢNH BẰNG KỸ THUẬT DWT TRÊN MATLAB +BÁO CÁO

Mã code: 8436Ngôn ngữ: KhácThể loại: Phần mềm - Ứng dụngLoại file: Full code + Báo cáo

HỖ TRỢ  HƯỚNG DẪN KHI CÁC BẠN ĐÃ MUA CODE CỦA TÔI : FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100013081267276 

YÊU CẦU: CÁC BẠN CÀI MATLAB 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỂ TÀI 10

1.1 Lí do chọn đề tài 10

1.2 Mục tiêu của đề tài 10

1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài 10

CHƯƠNG II: THỦY VÂN SỐ.. 11

2.1. Khái niệm thủy vân số. 11

2.1.1. Lịch sử thủy vân số. 11

2.1.2. Quá trình nghiên cứu thủy vân số. 12

2.3. Các đặc tính của thủy vân. 14

2.4. Phân loại thủy vân. 15

2.5. Quy trình thực hiện thủy vân. 16

CHƯƠNG III: CÁC KỸ THUẬT THỦY VÂN SỐ BẢO VỆ BẢN    QUYỀN ẢNH SỐ.. 17

3.1.Các toán tử tần số. 17

3.1.1. Phép biến đổi Fourier. 17

3.1.2 .Phép biến đổi Cosin rời rạc. 18

3.1.3. Biến đổi sóng nhỏ rời rạc (Discrete Wavelet Transform-DWT). 19

3.2. Các thuật toán thủy vân trên ảnh. 22

3.2.1. Thuật toán giấu thủy vân vào các bit ít  ý nghĩa nhất 22

3.2.2 .Thuật toán  thuỷ vân DCT trên miền tần số. 24

3.2.3. Thuật toán thủy vân ảnh trên miền DWT. 27

3.2.4. Thuật toán trên miền phổ của ảnh. 29

3.2.5. Thủy vân dễ vỡ. 31

3.2.6. Thủy vân giòn. 32

3.3. Một số phương pháp tấn công thủy vân. 33

3.4. Chương trình thử nghiệm bảo vệ bản quyền ảnh số bằng kỹ thuật DWT. 35

3.4.1. Thử nghiệm thủy vân ảnh trên  DWT.. 35

3.4.2 Thử nghiệm 1 sô phép tấn công. 40

 

 

 

 

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN.. 48

4.1. Kết quả đạt được. 48

4.2. Hạn chế của đề tài 48

4.3. Hướng phát triển đề tài 48

PHỤ LỤC.. 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 51


HÌNH ẢNH

matlab thuyvânảnh bằng kỹ thuật DWT,code + database,Website lưu bút

matlab thuyvânảnh bằng kỹ thuật DWT,code + database,Website lưu bút

matlab thuyvânảnh bằng kỹ thuật DWT,code + database,Website lưu bút

matlab thuyvânảnh bằng kỹ thuật DWT,code + database,Website lưu bút

Nguồn: Sharecode.vn


LINK DOWNLOAD

DO AN 5 THỦY VÂN ẢNH.rar [5.7 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: sharecode.vn
DOWNLOAD
(10 Xu)
Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
ĐóngYêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của Sharecode.vn phải ghi rõ "Nguồn Sharecode.vn"