Source code VB Quản lý cửa hàng tạp hóa - Siêu thị Mini

[Mã code 19078]
  1 Đánh giá    Viết đánh giá
 12      3595      11
Phí tải: 28 Xu (1Xu = 1.000đ)
Danh mục
Thể loại
Nhóm code
Ngày đăng
28-3-2018
Loại file
Full code
Dung lượng
3.15 MB

Đầy đủ tính năng, thích hợp cho các bạn làm đồ án môn học code dễ hiểu


MÔ TẢ CHI TIẾT

Phần mềm quản lý tiệm tạp hóa bao gồm các chức năng:

            1. Đăng nhập thực hiện việc chứng thực là nhân viên của tiệm tạp hóa                   

            2. Quản lý hàng hóa thực hiện các chức năng về hàng hóa như sau:

                        + Thêm hàng hóa

                        + Cập nhật thông tin hàng hóa

                        + Tìm hàng hóa

                        + Thêm tồn kho (nhập thêm số lượng hàng hóa đã có)

            3. Quản lý khách hàng thực hiện các chức năng về khách hàng như sau

                        + Thêm khách hàng

                        + Cập nhật thông tin khách hàng

                        + Tìm khách hàng

            4. Quản lý nhân viên thực hiện các chức năng nhân viên như sau

                        + Thêm nhân viên

                        + Cập nhật thông tin nhân viên

                        + Tìm nhân viên

            5. Quản lý người dùng hiện việc quản lý các tài khoản của nhân viên như sau

                        + Thêm người dùng

                        + Cập nhật thông tin người dùng (mật khẩu, phân quyền)

                        + Danh sách người dùng

                        + Xóa người dùng

            6. Quản lý hóa đơn (đơn hàng) thực hiện chức năng bán hàng

                        + Thêm hóa đơn

                        + Xem hóa đơn

            7. Quản lý tồn kho thực hiện chức năng kiểm kê

                        + Xem tồn kho

                        + Xem xuất bán

            8. Quản lý báo cáo thực hiện các báo cáo định kỳ theo ngày, tháng 

                        + Xem báo cáo xuất

                        + Xem báo cáo nhập

Qua quá trình phân tích và thiết kế CSDL cho hệ thống tiệm tạp hóa (sử dụng Access) cho ta được hệ thống các bảng, mẫu biểu, quan hệ như sau:

Bảng Customer dùng để chưa thông tin khách hàng

Tên cột

Kiểu dữ liệu

Diễn giải

Ghi chú

CustomerNO

AutoNumber

Mã khách hàng

PK

CustName

Short Text

Tên khách hàng

 

Address

Short Text

Địa chỉ khách hàng

 

ContactNo

Short Text

Số điện thoại

Có thể dùng CMND

 

Bảng POS chứa thông tin hóa đơn (đơn hàng của khách)

Tên cột

Kiểu dữ liệu

Diễn giải

Ghi chú

InvoiceNo

Short Text

Mã hóa đơn

PK

POSDate

Date/Time

Ngày mua

 

POSTime

Date/Time

Giờ mua

 

NonVatAmount

Number

Thành tiền chưa thuế

 

VatAmount

Number

Thuế GTGT

 

TotalAmount

Number

Thành tiền

 

CustomerNo

Number

Mã khách hàng

FK

StaffID

Number

Mã nhân viên

FK

 

Bảng POSDetail chưa thông tin các chi tiết của hóa đơn (đơn hàng )

Tên cột

Kiểu dữ liệu

Diễn giải

Ghi chú

POSDetailNo

AutoNumber

ID

PK

InvoiceNo

Short Text

Mã hóa đơn

FK

ItemNo

Number

ID sản phẩm

FK

ItemPrice

Number

Đơn giá

 

Quantity

Number

Số lượng sản phẩm

 

Discount

Number

Giảm giá

 

 

 

Bảng Item chứa thông tin các chi tiết sản phẩm mà tiệm tạp hóa đang có

Tên cột

Kiểu dữ liệu

Diễn giải

Ghi chú

ItemNo

AutoNumber

ID sản phẩm

PK

ItemCode

Short Text

Mã sản phẩm

 

IDescription

Short Text

Tên sản phẩm

 

StocksOnHand

Number

Số lượng

 

UnitPrice

Number

Đơn giá sản phẩm

 

 

Bảng Staff chứa thông tin các nhân viên mà tiệm tạp hóa đang có

Tên cột

Kiểu dữ liệu

Diễn giải

Ghi chú

StaffID

AutoNumber

ID

PK

Fullname

Short Text

Tên nhân viên

 

Address

Short Text

Địa chỉ nhân viên

 

ContactNo

Short Text

Số điện thoại

 

Position

Number

Vị trí làm việc

 

 

Bảng StocksIn chứa thông tin các hàng hóa mà tiệm tạp hóa đang có

Tên cột

Kiểu dữ liệu

Diễn giải

Ghi chú

StocksInNo

AutoNumber

ID

PK

ItemNo

Number

ID sản phẩm

FK

ItemQuantity

Number

Số lượng tồn kho

 

SIDate

Date/Time

Ngày nhập

 

CurrentStocks

Number

Số lượng hiện tại

 

 

Bảng User chứa thông tin các tài khoản của nhân viên        

Tên cột

Kiểu dữ liệu

Diễn giải

Ghi chú

Username

Short Text

Tên đăng nhập

 

pwd

Short Text

Mật khẩu

 

role

Short Text

Phân quyền

 

StaffID

Number

Mã nhân viên

FK

 

 


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 

HÌNH ẢNH DEMO

phần mền quản lý,cửa hàng tạp hóa,quản lý siêu thị,code quản lý cửa hàng,phần mềm quản lý siêu thị

phần mền quản lý,cửa hàng tạp hóa,quản lý siêu thị,code quản lý cửa hàng,phần mềm quản lý siêu thị

phần mền quản lý,cửa hàng tạp hóa,quản lý siêu thị,code quản lý cửa hàng,phần mềm quản lý siêu thị

phần mền quản lý,cửa hàng tạp hóa,quản lý siêu thị,code quản lý cửa hàng,phần mềm quản lý siêu thị

phần mền quản lý,cửa hàng tạp hóa,quản lý siêu thị,code quản lý cửa hàng,phần mềm quản lý siêu thị

Nguồn: Sharecode.vnHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Mã nguồn chương trình.

File dữ liệu đính kèm Access.

Phân tích thiết kế

Chúc các bạn thành công

 
 
LINK DOWNLOAD

QLTH.zip [3.15 MB]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
sharecode.vn
DOWNLOAD
(28 Xu)
Bạn có code hay
ĐĂNG BÁN NGAY

BÌNH LUẬNĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
07:51 - 28/3/2018
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN