Code Website Blog AWS DynamoDB, ExpressJS, ReactJS, NodeJS

[Mã code 31212]
  1 Đánh giá    Viết đánh giá
 384      3547      7
Phí tải: Miễn phí
Danh mục
Thể loại
Nhóm code
Ngày đăng
30-6-2022
Loại file
Code
Dung lượng
78.3 MB

Chia sẻ miễn phí trên sharecode bộ code Website Blog cơ bản về AWS DynamoDB, ExpressJS, ReactJS, NodeJS.


MÔ TẢ CHI TIẾT
- Video Demo: https://youtu.be/2U7DpiqdBRo
- Website Demo:
+ client: nvtnews.cf
+ admin: admin.nvtnews.cf
- Dưới đây là các framework/library và các phần mềm được sự dụng trong project này.
 • Nodejs
 • ReactJS
 • Express
 • MaterialUI

- Cấu trúc thư mục: 

├── admin         # Quản trị hệ thống
│  ├── public      # Development server file
│  ├── src        # Chứa file code project
|    ├── assets    # HTML, SASS file
|    ├── components  # Chứa các component như: navigation bar, navbar, widget, chart,...
|    ├── pages     # Các view cần hiển thị
|    ├── redux
|    ├── routes    # Định tuyến đường đi của các page
|    ├── App.js
|    ├── index.js
|    ├── requestMethods.js # Tạo file Kết nối admin với api
├── api          # Truy vấn cơ sở dữ liệu
│  ├── config      # file cấu hình kết nối database
│  ├── middleware    # Xác thực các quyền sau khi người dùng đăng nhập như: Được truy cập phần quản trị, cho phép tạo bài viết, xoá, chỉnh sửa
│  ├── modules      # chưa các file truy vấn đến cơ sở dữ liệu, để truy vấn dữ được chia làm 3 phần
|    ├── ...Controller # Quản lý request/response API.
|    ├── ...Repository # Quản lý database (manages database operations.)
|    ├── ...Service  # Manages business logic like manipulation data, validation, etc.
│  ├── routes      # Định tuyến đường đi API
│  ├── .env.sample    # file dùng để điền các client, access key, endpoint,...
│  ├── index.js     # file run source source code
|  └── ...
├── client        # Người dùng
│  ├── public      # Development server file
│  ├── src        # Chứa file code project
|    ├── assets    # HTML, SASS file
|    ├── components  # Chứa các component như: navigation bar, navbar, widget, chart,...
|    ├── layout    # Header, Footer layout
|    ├── pages     # Các view cần hiển thị
|    ├── redux
|    ├── routes    # Định tuyến đường đi của các page
|    ├── App.js
|    ├── index.js
|    ├── requestMethods.js # Tạo file Kết nối client đến api
|    └── ...
├── docker        # Run database với docker
├── dynamodb       # Run database local
└── ...


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 

HÌNH ẢNH DEMO

code web blog tin tức,Source website blog,Website Blog AWS DynamoDB,code Website Blog

code web blog tin tức,Source website blog,Website Blog AWS DynamoDB,code Website Blog

code web blog tin tức,Source website blog,Website Blog AWS DynamoDB,code Website Blog

Nguồn: Sharecode.vnHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

*Những thứ cần cài đặt để chạy blog app

 • NPM & Nodejs

  https://nodejs.org/en/download/

 • Visual Studio Code

  https://code.visualstudio.com/download

 • JDK (Cài đặt nếu bạn muốn sử dụng DynamoDB Local)

  https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/

 • Docker (Cài đặt nếu bạn muốn chạy DynamoDB trên Docker)

  https://www.docker.com/products/docker-desktop/

*Cài đặt / Installation

Video hướng dẫn tải và cài đặt, xem chi tiết https://youtu.be/2U7DpiqdBRo

 1. Download Project

 2. Tại thư mục API chúng ta đổi tên file .env.sample -> .env, xem chi tiết hướng dẫn https://youtu.be/2U7DpiqdBRo?t=60

  AWS_ACCESS_KEY_ID = "ENTER YOUR ACCESS KEY ID";
  AWS_SECRET_ACCESS_KEY = "ENTER YOUR SECRET KEY";
  AWS_DEFAULT_REGION = "ENTER YOUR REGION";
  AWS_END_POINT_DDB_CONSOLE = "ENTER YOUR ENPOINT";

 3. Tạo mới 1 Terminal trong Visual Code và Cài đặt các package trong thư mục API

  cd api

  npm install

  npm start

 4. Tạo mới 1 Terminal và Cài đặt các package trong thư mục Client

  cd client

  npm install

  npm start

 5. Tạo mới 1 Terminal và Cài đặt các package trong thư mục Admin

  cd admin

  npm install

  npm start

 6. Chạy lệnh này nếu bạn sử dụng DynamoDB Local

  java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb

*Fix Bug

Nếu bạn chạy thành công nhưng ứng dụng không hiển thị nội dung (nguyên do là bạn chưa tạo table và import data)

 1. Mở trang admin tại

  http://localhost:3005/signin

 2. Lúc này trang admin xuất hiện 2 button, bạn hãy bấm theo thứ tự 1.Create Table và 2. Import Data

 

 
 
LINK DOWNLOAD

NVTNews.rar [78.3 MB]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
sharecode.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Bạn có code hay
ĐĂNG BÁN NGAY

BÌNH LUẬN


Kuzuri Trả lời Thích  022:17 - 31/8/2022
Chay tren hosting dc ko ong

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
04:42 - 30/6/2022
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN