website,web bán hàng asp.net,dienthoai

Xây dựng website giới thiệu điện thoại di động FULL CODE + BÁO CÁO

Mã code: 8437Ngôn ngữ: Asp/Asp.NetThể loại: WebsiteLoại file: Full code + Báo cáo

HỖ TRỢ  HƯỚNG DẪN KHI CÁC BẠN ĐÃ MUA CODE CỦA TÔI : FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100013081267276 

CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI:. 7

I.     Chức năng:. 7

II.        Yêu cầu đặt ra:. 7

2.1.         Yêu cầu phần mềm: 7

2.2.         Yêu cầu website: 7

III.      Kế hoạch dự kiến đạt được:. 8

CHƯƠNG II: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG.. 9

I.     Khảo sát thực tế:. 9

II.        Đặc tả hệ thống:. 9

III.      Vấn đề đặt ra và hướng giải quyết:. 10

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 10

I.     Biểu đồ phân cấp chức năng:. 10

1.1.         Phân tích các yêu cầu chức năng. 10

1.2.         Phân tích chức năng của hệ thống: 10

II.        Phân Tích Và Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu. 12

2.1.         Mô hình quan hệ: 12

2.2.         Thiết kế cơ sở dữ liệu: 12

CHƯƠNG IV: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH.. 16

1.          Giao diện trang chủ. 16

2.          Giao diện trang phụ kiện:. 17

3.          Giao diện trang quên mật khẩu:. 18

4.          Giao diện trang thêm quản trị:. 18

5.          Giao diện trang thêm sản phẩm:. 19

6.          Giao diện trang cập nhật quản trị:. 20

7.          Giao diện trang cập nhật sản phẩm... 21

8.          Giao diện trang chi tiết sản phẩm:. 22

9.          Giao diện trang đăng ký tài khoản mới:. 23

10.       Giao diện trang đăng nhập:. 24

11.       Giao diện trang thay đổi mật khẩu:. 25

12.       Giao diện trang giỏ hảng:. 25

13.       Giao diện trang giới thiệu:. 26

CHƯƠNG V: TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ.. 27

1.          Những việc đã làm được. 27

2.          Hướng phát triển. 27


HÌNH ẢNH

website,web bán hàng asp.net,dienthoai

website,web bán hàng asp.net,dienthoai

website,web bán hàng asp.net,dienthoai

website,web bán hàng asp.net,dienthoai

website,web bán hàng asp.net,dienthoai

website,web bán hàng asp.net,dienthoai

website,web bán hàng asp.net,dienthoai

Nguồn: Sharecode.vn


LINK DOWNLOAD

Quản lý website giới thiệu và bán điện thoại di động ASP.net.rar [8.66 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: sharecode.vn
DOWNLOAD
(15 Xu)
Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
ĐóngYêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của Sharecode.vn phải ghi rõ "Nguồn Sharecode.vn"